NetConf - Instrukcja obsługi


[ In English... ] [
 Po Polsku... ]


Wstęp

Dla zrozumienia znaczenia części opcji konfiguracji użyteczna jest wiedza o operacjach wykonywanych w czasie bootowania (służących automatycznej konfiguracji sieci). Są to w kolejności (kolejne próby konfiguracji są wykonywane w przypadku, gdy wcześniejsze nie spowodują uruchomienia sieci):
- próba skonfigurowania sieci przy pomocy BOOTP
- próba wykorzystania wcześniej używanej konfiguracji ręcznej
- detekcja modemu
- próba połączenia modemowego
Większość opcji konfiguracji służy włączaniu lub wyłączaniu tych operacji.

Główne menu

Z głównego menu można wybrać następujące komendy służące konfiguracji sieci (wyświetlane są tylko komendy mające w danym kontekście sens):
- Options - umożliwia ustawienie wartości kilku binarnych parametrów mających wpływ na działanie automatycznej konfiguracji sieci i obsługę modemu. Patrz opis.
- BOOTP query - próbuje skonfigurować sieć (ethernet lub arcnet) przy pomocy BOOTP. Normalnie jest to wykonywane automatycznie w czasie bootowania, ale można to wyłączyć.
- Manual configuration - umożliwia ręczne podanie parametrów konfiguracyjnych sieci (ethernet lub arcnet). Patrz opis.
- Detect modem - wykrywa na którym porcie szeregowym znajduje się modem oraz ustala jego parametry (prędkość przesyłu danych, komendy inicjacyjne).
- Dial PPP using predefined configuration - wykonuje połączenie modemowe (PPP) korzystając z jednej z pamiętanych (do dziesięciu) konfiguracji. Domyślnie jest wpisana konfiguracja dla połączeń via TPSA (0202122).
- Dial PPP using new configuration - powoduje utworzenie nowej konfiguracji PPP i użycie jej do połączenia modemowego. Patrz opis.
- Disconnect PPP - powoduje rozłączenie połączenia modemowego.
- Mount /usr via NFS - montuje zdalny system plików /usr przez NFS. Będzie on automatycznie montowany przy każdym kolejnym użyciu Pocket Linuksa jeżeli włączymy to w opcjach konfiguracji.
- Exit - Do not config the network - wychodzi z programu bez konfigurowania sieci.

Opcje konfiguracji

Dostępne są następujące opcje:
- Probe network with BOOTP - włącza i wyłącza automatyczną próbę konfiguracji sieci przy pomocy BOOTP wykonywaną w czasie bootowania. Domyślnie włączone.
- Reuse manual network configs - jeśli jest włączona, to w czasie bootowania podejmowana jest próba odtworzenia konfiguracji sieci. Netconf pamięta 10 ostatnich ręcznych konfiguracji wraz z adresami MAC kart sieciowych. Jeśli numer MAC karty odpowiada jednemu z zapamiętanych, to wykorzystywana jest skojarzona z nim konfiguracja. Domyślnie włączone.
- Automatically setup PPP - włącza i wyłącza automatyczną próbę nawiązania połączenia modemowego w czasie bootowania. Używana do niego jest pierwsza pozycja z listy konfiguracji PPP. Domyślnie włączone.
- Reuse modem configuration - jeśli jest włączona, to w czasie bootowania nie jest przeprowadzana detekcja modemu - zamiast tego używana jest konfiguracja modemu używana poprzednim razem. Domyślnie wyłączone.
- Pulse dialing - przełącza sposób wybierania numerów przy połączeniach modemowych - między wybieraniem tonowym (DTMF) i impulsowym. Domyślnie wyłączone (czyli wybieranie tonowe).
- Automount disk partitions - włącza lub wyłącza automatyczne montowanie partycji dyskowych (ext2 i vfat) oraz aktywację partycji swap przy starcie systemu. Domyślnie włączone.
- Add swap file if low memory - włącza lub wyłącza automatyczne tworzenie pliku wymiany w czasie bootowania. Plik wymiany tworzony jest wtedy i tylko wtedy, gdy jest dostępne mniej niż 16 MB pamięci (z uwzględnieniem ewentualnie aktywowanych partycji wymiany) oraz jest dostępna partycja dyskowa na której mógłby być utworzony. Domyślnie włączone.
- Automount NFS /usr - włącza i wyłącza montowanie zdalnego systemu plików /usr via NFS przy bootowaniu. Ścieżka NFS do katalogu musi być ustawiona przy pomocy komendy "Mount /usr filesystem via NFS" w głównym menu. Domyślnie wyłączone.

Ręczna konfiguracja karty sieciowej

W okienku tym można podać parametry konfiguracji sieci:
- This machine's IP - tu należy wpisać numer IP komputera
- Network mask - tu należy wpisać maskę sieci. Można ją pominąć i wtedy zostanie wyliczona według adresu IP (co niekoniecznie da właściwy wynik).
- Broadcast address - tu należy wpisać adres rozgłoszeniowy sieci. Można go pominąć i wtedy zostanie wyliczony według adresu IP (a nie według maski! - co niekoniecznie da właściwy wynik).
- Default gateway - tu należy wpisać adres IP domyślnej bramki sieciowej (routera).
- Nameserver IP(s) - tu należy wpisać jeden lub więcej (oddzielonych spacjami) adresów IP name serverów. Można je pominąć, ale wtedy nie będzie możliwe używanie nazw domenowych.
- Default domain(s) - tu można wpisać jedną lub więcej (oddzielonych spacjami) nazw domen, w których będą poszukiwane hosty jeśli użyje się niepełnej nazwy domenowej. Jest to opcjonalne.

Konfiguracja PPP

W okienku tym można podać parametry konfiguracji połączenia modemowego:
- Config name - nazwa konfiguracji (używana w menu wyboru istniejącej konfiguracji).
- Phone number - numer telefonu pod który należy dzwonić (np. 0w202122 dla modemów dostępowych TPSA).
- Username - nazwa użytkownika którą należy wysłać zdalnemu serwerowi
- Password - hasło które należy wysłać zdalnemu serwerowi
- Nameserver IP(s) - tu należy wpisać jeden lub więcej (oddzielonych spacjami) adresów IP name serverów. Można je pominąć, ale wtedy nie będzie możliwe używanie nazw domenowych.
- Default domain(s) - tu można wpisać jedną lub więcej (oddzielonych spacjami) nazw domen, w których będą poszukiwane hosty jeśli użyje się niepełnej nazwy domenowej. Jest to opcjonalne.

Adnotacje

Ze względu na przechowywanie trwałej konfiguracji na dyskietce należy pamiętać o tym, aby:
- nie zabezpieczać dyskietki przed zapisem
- nie wyciągać dyskietki z napędu (przynajmniej w czasie konfigurowania sieci)

Paweł Więcek <coven@vmh.net>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://www.pocket-linux.org/manual/