Prawa autorskie komponentów


[ In English... ] [
 Po Polsku... ]

Pocket Linux jest zbiorem programów napisanych przez różnych ludzi.

Pocket Linux został skompletowany przez Pawła Więcka (aka. 'Great Coven') <coven@vmh.net>.

Linux został napisany przez Linusa Torvaldsa i innych.

Ssh został napisany przez Tatu Ylonena i jest obecnie zarządzany przez SSH Communications Security.

BusyBox został napisany na potrzeby dystrybucji Debian GNU/Linux przez Bruce'a Perensa <bruce@debian.org> i nieco rozbudowany przez Pawła Więcka.

Cash został przygotowany przez Pawła Więcka na podstwie powłoki ash, która została napisana orzez Kennetha Almquista (port linuxowy wykonany przez Floriana La Roche).

PockConf - konfigurator sieci Pocket Linuksa został napisany przez Pawła Więcka.

Logo Pocket Linux widoczne przy bootowaniu zostało stworzone przez Augusta Wiśniewskiego <int19h@friko3.onet.pl>

WvDial został napisany przez Dave'a Coombsa i Avery Pennaruna dla Worldvisions Computer Technology.

Pocket Linux (podobnie jak Linux, BusyBox, i większość pozostałego oprogramowania) jest rozpowszechniany na podstwie licencji GNU GPL.

Licencja ssh pozwala na rozpowszechnianie niekomercyjne.


Paweł Więcek <coven@vmh.net>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://www.pocket-linux.org/copyrite.html